Stig berättar

Efterlämnade historier från en berättare

Stig Agestam, pappa till Maria, lämnade oss i en ålder av 101 år i augusti 2023. Han hade i alla år underhållit oss med många goda historier. under sina sista år tecknande han några läsvärda berättelser där redogörelsen för minsprängningen i Pallovara 1944 är tänkvärd.

Sparade berättelser

Detta är de historier som vi har tillgång till idag och som vi väljer att publicera här.

Minsprängningen i Palovaara 1944

Stig var sannolikt det sista överlevande ögonvittnet till den näst svåraste militärolyckan under andra världskriget i Sverige. Här får vi en stark berättelse om hur det kan gå när man bryter mot säkerhetsregler och slarvar.

Kvarteret Gullregnet i Kalmar

Här finns Stigs minnen runt kvarteret Gullregnet i Kalmar. Hur gick det till när ett kvarter såldes till kommunen? Läs berättelsen

En återfunnen grav

Carl-Olof Mouchard och Stig Agestam har ombesörjt restaurering av L.P. Johanssons familjegrav i Gösslunda i Västergötland. För vår släkt finns här berättelsen om graven och dess restaurering.