Hus i Byxelkrok

Plan för att bygga

Huvudbyggnad om 100 m2 är byggd och klar. Se Bygglovshandlingar, huvudbyggnad och Byggnadsdokument, huvudbyggnad nedan.

Bygglov för en tillbyggnad om 13 m2 är beviljad och en anmälan om tillbyggnad enligt attefallsregler på 15 m2 är inlämnad och godkänd. Båda delarna kommer att byggas i ett projekt med början under hösten 2023. Handlingar finns under Bygglovshandlingar, tillbyggnad och Byggnadsdokument, tillbyggnad nedan.

Bygglovshandlingar, huvudbyggnad

Här finns länkar till bygglovshandlingarna. Observera att det finns smärre ändringar i vad som ska byggas så dessa kan inte användas som bygghandlingar. Alla handlingar här är offentlig handling eftersom de ingår i bygglovsansökan. Copyright 2020-2021 Maria Agestam.

Bygglov beviljades av Borgholms kommun 2020-11-11 och fick laga kraft 2020-12-21.


Bygglovshandlingar, tillbyggnad

Här finns länkar till bygglovshandlingarna för tillbyggnaden. Dokumenten visar den kombinerade tillbyggnaden enligt bygglov och anmälan även om det formellt är två juridiska ärenden. Alla handlingar här är offentlig handling eftersom de ingår i bygglovsansökan. Copyright 2023 Maria Agestam.


Byggnadsdokument, tillbyggnad

Dokument gällande för bygge. Alla dokument visar den kombinerade tillbyggnaden av en lovpliktig del och en anmälningspliktig del. Alla dokument copyright 2023 Maria Agestam.

Bilder från byggandet av huvudbyggnaden

Bilderna från byggandet har flyttats till en ny sida för att inte denna sida ska bli alldeles för stor.